کاشی دوره قاجار

کاشی دوره قاجار

در همچنین کارگاه های ساده ای و با ابتدایی ترین روش ها شاهکارهایی همچون کاشی کاری “مسجد شیخ لطف الله اصفهان” به دستور شاه عباس صفوی و در مدت 18 سال خلق شدند. بهترین‌ها: کاشی از لحاظ تاریخی پنجمین شیوه اساسی و بنیادی در تزئینات ساختمان‌های آبده یی و ساختمان‌های عادی می‌باشد. پختن آجر لعابی یا کاشی و کاشی کاری پیشینه بیش از شش هرار سال دارد.ایران زادگاه کاشی سازی نیست ، بلکه پرورشگاه آنست. قدیمی ترین کاشی (آجرلعابی)رنگی یافت شده ،هفت ستون موزائیک میخی اند که در شهر اوروک در کشور باستانی سومر پیدا شده اند.

زیبا ترین نمونه کاشی کاری در ایران باستان در کاخ هخامنشیان(چهار صد سال پیش از میلاد)در شوش پیدا شده است. بهترین کاشی کاری های هنریه جهان در ایران ،به ویژه در مشهد و اصفهان ساخته شده اند. مسجد کبود تبریز که فیروزه اسلام نام داشت، زیباترین مسجدی بود که در جهان اسلام ساخته شده است.استفاده از این شیوه در معماری اسلامی بسیار رایج است و طرح‌های جالب، جلو رشد و کشف تزئینات خشتی و گچی را گرفت و همه علاقمند تزئینات با کاشی شدند. کاشی کاری بصورت هنر تزئینی در کشورهای اسلامی به اوج شکوفایی خود رسید و یکی از ویژگی‌های برجسته معماری اسلامی به شمار می‌رود. منبع: جوان و تاریخ