پذیرش نمایندگی

صنایع کاشی سنتی پنجه پور از کلیه ایرانیان مقیم خارج ازکشور جهت عرضه محصولات خود و اخذ نمایندگی با شرایط ویژه دعوت به همکاری می نماید. برای پر کردن فرم به صفحه اخذ نمایندگی مراجعه شود.
فرم اخذ نمایندگی