اخذ نمایندگی

شرکت مهندسی ساختمانی نقش ترنج فیروزه از کلیه ایرانیان مقیم خارج ازکشور جهت عرضه محصولات خود و اخذ نمایندگی با شرایط ویژه دعوت به همکاری می نماید.

شرایط پذیرش نمایندگی:

۱- احراز صلاحیت پس از دریافت مدارک و تائید آن

۲- در آن منطقه نمایندگی به فرد دیگری واگذار نشده باشد.